#1944

مدیریت
سرپرست کل

کعبه با آن عظمت زایشگه شیر خداست
خانه حق منجلی از نور ذات مرتضاست
گر نبودی مرتضی آثاری از خلقت نبود
این سخن هم نی ز من از گفته های مصطفاست
ولادت امام علی (ع) مبارک باد

0