#1945

مدیریت
سرپرست کل

میدان بلاغت است دیوان علی
کس چون بنهد قدم به میدان علی
هر نکته که بوی عشق می آید از آن
یا زان محمد است یا زان علی
ولادت امام علی (ع) مبارک باد

0