#1946

مدیریت
سرپرست کل

ای آمده در کعبه ز مادر به وجود
وی رفته به مسجد ز جهان وقت سجود
از آمدن و رفتن تو دانستم
سرمایه زندگی قیام است و قعود
ولادت امام علی (ع) مبارک باد

0