#1948

مدیریت
سرپرست کل

علی ای راز مانای زمان ها
دلیل باشکوه کهکشان ها
تو را باید دوبیتی ها بجویند
فراسوی معانی و بیان ها
ولادت امام علی (ع) مبارک باد

0