#1953

مدیریت
سرپرست کل

سرمشق عبودیت یار است علی
در صحنه عشق، تکسوار است علی
از روز ظهور تا شب وصل حضور
در هاله نور رهسپار است علی
ولادت امام علی (ع) مبارک باد

0