#1954

مدیریت
سرپرست کل

ای تیغ کجت قبله نمای دل ما
سرپنجه تو گره گشای دل ما
تو شیر حقی، دست حقی، مرد حقی
ای نام بلندت آشنای دل ما
ولادت امام علی (ع) مبارک باد

0