#1957

مدیریت
سرپرست کل

علی آیینه مشهور قرآن
بود در هل اتی منظور قرآن
اگر باشد علی قرآن ناطق
بود نهج البلاغه نور قرآن
ولادت امام علی (ع) مبارک باد

0