#1959

مدیریت
سرپرست کل

در همه جا هر زمان علی علی گفته ام
با نفس گل فشان علی علی گفته ام
خاک نشینم ولی از مدد آسمان
با همه عرشیان علی علی گفته ام
ولادت امام علی (ع) مبارک باد

0