#1966

مدیریت
سرپرست کل

شیعه همه جا رهبر و مولایش علی است
دنیایش علی بوده و عقبایش علی است
بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ
سلمان که محمدی است آقایش علی است
ولادت امام علی (ع) مبارک باد

0