#2933

مدیریت
سرپرست کل

با آنکه خاک پاک مدینه دیار توست
ویرانه بقیع دل ما مزار توست
تا روز محشر سینه ما داغدار توست
هر شیعه شکسته دلی اشکبار توست
شهادت امام صادق (ع) تسلیت باد

0