#2952

مدیریت
سرپرست کل

شب شهادت تو اومده ام بدونی
که دل از این مصیبت حکایتش جنونه
به پای روضه های غمین و جانگذازت
بقیعِ خلوتت رو دل می کنه بهونه

0