#2960

مدیریت
سرپرست کل

لبالب شد ز خون دل ایاغ حضرت صادق
دلم چون لاله می سوزد ز داغ حضرت صادق
چو در خاک مدینه زائرش منزل کند از جان
به هرجا اشک می گیرد سراغ حضرت صادق
شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد

0