#2961

مدیریت
سرپرست کل

گفتم چه روی داده که از خاطرم گذشت
امشب شب یتیمی موسی بن جعفر است
گریند بر امام ششم هفت آسمان
در نه فلک قیامت عظمای دیگر است
شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد

0