#2967

مدیریت
سرپرست کل

خاک قم گشته مقدس از جلال فاطمه
نور باران گشته این شهر از جمال فاطمه
گرچه شهر قم شده گنجینه علم و ادب
قطره ای باشد ز دریای کمال فاطمه
ولادت حضرت معصومه (س) مبارک

0