#2980

مدیریت
سرپرست کل

گوهری کز شرف جلوه کوثر است
فروغ دیده موسی بن جعفر است
دخت فرخنده زهرای اطهر است
آنکه قبرش به قم سنگر عصمت است
بهر ایرانیان باعث رحمت است
ما همه ریزه خوار، او ولی نعمت است
میلاد حضرت معصومه (ع) مبارک باد

0