#3026

مدیریت
سرپرست کل

ای میوه شاخسار توحید
همشیره ماه و دخت خورشید
وی گوهر تاج آدمیت
فرخنده نگین خاتمیت
میلاد حضرت معصومه (س) مبارک باد

0