#3032

مدیریت
سرپرست کل

ای که به قم قدر و بها داده ای
کشور ما را تو صفا داده ای
نام تو بر قلب صفا می دهد
روضه تو بوی رضا (ع)می دهد
میلاد مسعود حضرت فاطمه معصومه (س) بر دوستداران حضرتش مبارکباد

0