#3087

مدیریت
سرپرست کل

خواستم از این تریبون اعلام کنم که افزایش قیمت دلار روی قیمت سرکه و دبه تاثیرگذار نبوده … گفتم از نگرانی در بیای؛
چه آدم فهیم و دوست داشتنی ای هستم؟!

0