#3103

مدیریت
سرپرست کل

نوشتن را خدا به شما یاد داد و به قلم قسم خورد و گفت: «اقرا باسم ربک الذی خلق».
درود بر شما پیغمبران، روز بعثتتان مبارک …

0