#3137

مدیریت
سرپرست کل

محبوب رضاست هر که دل ریش تر است
از کعبه صفای این حرم بیش تر است
اینجاست طبیبی که ندارد نوبت
هر دل که شکسته تر بود پیش تر است
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد

0