#3147

مدیریت
سرپرست کل

بامدادان کز افق بر می کشد سر آفتاب
می شود از مهر رخسارت منور آفتاب
مهر من تا از تو گیرد رونقی هر بامداد
می نهد بر درگهت چون ذره ای سر آفتاب
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد

0