#3149

مدیریت
سرپرست کل

زمین را کرد باران، آب و جارو
که باید بهرِ مهمان آب و جارو
گلی آمد که هر صاحبدلی کرد
رهش با اشک و مژگان آب و جارو
ولادت با سعات امام رضا (ع) مبارک باد

0