#3156

مدیریت
سرپرست کل

تو هفتمین ودیعه خدا به نص کوثری
که فخر بر تو می کند سیده النساء، رضا
ز بعد حضرت بتول که هست بضعه رسول
پاره تن فقط تویی به ختم الانبیا، رضا
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد

0