#3159

مدیریت
سرپرست کل

خورشید آسمان ها در پیش گنبد او
رنگی ندارد آن جا چیزی شبیه فانوس
رویای نا تمامم ساعات در حرم بود
باقی عمرم اما افسوس بود و کابوس
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد

0