#3172

مدیریت
سرپرست کل

ای نور خدا ماه هدی مظهر داور
سلطان جهان کهف امان شاه مظفر
از کعبه تو عرش مجید است منور
جبریل امین تاج غلامی تو بر سر
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد

0