#3176

مدیریت
سرپرست کل

بر سر ایوان طلا نوشته با خط خدا
جدا ز نار و دوزخ است هر که بر این در آمده
مست خوش بوی توام مولانا ابالحسن
خاک در کوی توام مولانا ابالحسن
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد

0