#3187

مدیریت
سرپرست کل

چشمه های خروشان تو را می شناسند
موج های پریشان تو را می شناسند
نام تو رخصت رویش است و طراوت
زین سبب برگ و باران تو را می شناسند
ولادت باسعات امام رضا (ع) مبارک

0