#3191

مدیریت
سرپرست کل

هر که از مهمان سرایت لقمه ای گیرد به دست
مهر در دستش کم از یک قرصه نان می شود
وانکه خوابش می برد در پشت دیوارت شبی
ماه در بزمش کم از شمع فروزان می شود
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد

0