#3196

مدیریت
سرپرست کل

امشب که شب خجسته میلاد است
تسبیح فرشتگان مبارک باد است
شاد است دل آل محمد اما
بیش از همه دل ها دل زهرا شاد است

0