#3201

مدیریت
سرپرست کل

عشق جمال بوالحسن تابد ز بام سینه ام
من این پسر را چون پدر باب الحوائج دیده ام
بنگر دل آشفته را چون واله دیرینه ام
ای قبله حاجات ما مولا علی موسی الرضا
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد

0