#3202

مدیریت
سرپرست کل

امام مشرق و مغرب ملاذ آل پیمبر
وفور علم و علو مکان اوست به حدی‏
که شرح آن نتوان نمود کلک سخنور
قلم اگر همگی وصف ذات او بنویسد
حدیث او نشود در هزار سال مکرر
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد

0