#3205

مدیریت
سرپرست کل

ای راهب کلیسا، کمتر بزن به ناقوس
خاموش کن صدا را، نقاره می زند طوس
آیا مسیح ایران، کم داده مرده را جان
بردار جان خود را، با ما بیا به پابوس
آنجا که خادمینش، از روی زائرینش
گرد سفر بگیرند با بال ناز طاووس
میلاد هشتمین ولی سرمد و عالم آل محمد (ص) بر شما مبارک

0