#784

مدیریت
سرپرست کل

امروز سه نفر از من آدرس و شماره تلفن تو رو گرفتن که بیان پیشت، من هم شماره تو رو دادم. یکیشون خوشبختی بود، یکی موفقیت و آخری هم سلامتی بود. مطمئن باش توی سال جدید میان سراغت!

0