#816

مدیریت
سرپرست کل

براستی رسیدن این عید سعید باستانی همراه با روییدن جوانه ها و درختان و نو شدن جسم ها و جان های عاشقان را تبریک و تهنیت گوییم. دل هامان را نزدیک، دست هامان را به همدیگر بدهیم و در سال جدید با یاری هم منظری زیبا و زندگی خاطره انگیز خلق کنیم.

0