#827

مدیریت
سرپرست کل

روزها نو نشده کهنه تر از دیروز است
گر کند یوسف زهرا نظری نوروز است
لحظه ها در تپش تاب و تب آمدنش
آسمان چشم به راه قدمش هرروز است
اللهم عجل لولیک الفرج

0