ارائه خدمت نوبت‌دهی پیامکی

این خدمت تازه که برروی پنل کاربری ارسال و دریافت هوشمند فعال شده‌است به کاربران گرامی امکان استفاده از یک فرآیند نوبت‌دهی پیشرفته و خودکار را بر پایه سیستم دریافت و ارسال پیامک فراهم می‌کند.

هزینه استفاده از این خدمت بدلیل ارسال یک پیامک برای کاربر درخواست‌کننده نوبت فقط بستگی به تعداد نوبت‌های صادر شده دارد.