ارسال پیامک به شماره‌های مسدود شده

ارسال پیامک به شماره‌های مسدود شده عنوان سرویسی است که به تازگی به امکانات پنل‌های کاربری سامانه پیامک برتر افزوده شده‌است.

همانطور که از عنوان این سرویس تازه هم پیداست، کاربران گرامی سامانه (و البته آن دسته از کاربرانی که تاکنون به هر دلیلی نتوانسته‌اند به منظور تغییر کاربری شماره اختصاصی خود از تبلیغاتی به خدماتی اقدام کنند) قادر خواهند بود به همه فهرست مخاطبین خود و حتی مخاطبینی که از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی انصراف داده و به عبارتی وارد بلک لیست مخابرات شده‌اند با موفقیت پیامک ارسال کنند.

در این نخستین روزهای بهره‌برداری از این سرویس تازه، اطمینان خاطر از دریافت پیامک‌های ارسال شده بوسیله شماره‌های وارد شده به بلک لیست مخابرات امریست که کیفیت و کمیت ارسال پیامک‌ها را ارتقا بخشیده و موجبات رضایتمندی بیشتر کاربران گرامی این سامانه را به همراه داشته‌است.

این سرویس از منوی ارسال پیامک قابل دسترسی و استفاده می‌باشد.