کاربردهای سامانه پیامک برتر برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری

  • با ارسال یک پیامک اخبار بانک و یا موسسه خود را کوتاه و سریع به مخاطبین موردنظرتان ارسال کنید.
  • با ارسال یک پیامک خدمات مالی و اعتباری ارائه شده بوسیله بانک و یا موسسه را به اطلاع مشتریان خود برسانید.
  • با ارسال یک پیامک تاریخ سررسید اقساط تسهیلات دریافتی و دیرکرد آن را به مشتریان خود گوشزد کنید.
  • پیشنهادات، انتقادات و نظرات مردمی را پیرامون کیفیت و کمیت خدمات بانک و یا موسسه خود دریافت کنید.
  • دیدگاه مخاطبین خود را با برپایی یک نظرسنجی پیامکی بصورت آماری و قابل استناد تحقیق کنید.
  • در مناسبت‌ها و سالگردهای خاص برای مخاطب خود به نام خودش پیامکی را ارسال نمایید.
  • ارتباط کارا و مداوم خود را با مخاطب به طور چشمگیری افزایش دهید.
  • هزینه‌های تماس و خدمت‌رسانی و پشتیبانی خود را با استفاده از فن‌آوری پیامک تا حد زیادی کاهش دهید.
  • و …