برگشت هزینه

برگشت هزینه پیامک‌های ناموفق

برگشت هزینه

برگشت هزینه

به آن‌دسته از پیامک‌هایی که به هر علتی همچون قطعی و یا اختلالات اپراتور همراه اول و یا مسدود شدن دریافت پیامک تبلیغاتی در تلفن همراه کاربر، پس از ارسال به دست کاربر و یا مشتری نرسد پیامک برگشتی و یا ناموفق گفته می‌شود.

هزینه این پیامک‌ها هر یک ساعت یکبار به حساب مالی پنل پیامک برگشت داده خواهد شد.