بسیار مهم پیش از هر ارسال انبوه پیامک

بدلیل بروز مشکلات و اختلالات موقت در عملکرد تایید و ارسال انبوه پیامک بوسیله اپراتور همراه اول و همچنین شرکت سرشاخه ارائه‌دهنده خدمات پیامکی، لطفا حتما پیش از اقدام به ارسال انبوه پیامک و یا حتی ارسال گروهی پیامک به تعداد بالا، به منظور کسب اطمینان بیشتر برای عدم وجود مشکلات و اختلالات مذکور و صحت ارسال پیامک‌های ارسالی خود، یک نسخه از پیامک موردنظر را به یک شماره همراه اول و ایرانسل بصورت آزمایشی ارسال کنید و پس از کسب اطمینان در بازه زمانی کوتاهی بعد از این ارسال آزمایشی اقدام به ارسال سفارش خود نمایید.