حفاظت از اطلاعات پرداخت تا تکمیل سفارش

بدلیل احتمال بروز مشکلات آنی در شبکه پرداخت‌های بانکی و به منظور حصول اطمینان شما کاربر گرامی و نیز خدمت‌رسانی بخش پشتیبانی سامانه پیامک با کیفیت‌ و سرعت بیشتر، لطفا تا زمان تکمیل سفارش خود و دریافت آن، کلیه اطلاعات پرداخت را اعم از زمان و تاریخ، بانک مبدا و مقصد، شماره پیگیری تراکنش و … را در جایی محفوظ نگاه دارید.

توجه: لازم به یادآوری دوباره است که انجام کلیه سفارش‌ها با پرداخت اینترنتی و غیر اینترنتی در خارج از پنل سامانه پیامک (بوسیله هرکدام از روش‌های مندرج در برگه پرداخت هزینه) فقط منوط به ارائه این اطلاعات پرداخت به واحد پشتیبانی می‌باشد.