رنج کدپستی استان خراسان رضوی

نقشه استان خراسان رضوی

نقشه استان خراسان رضوی

توجه: اطلاعات مربوط به کدپستی مناطق مختلف استان‌ها، فقط بصورت رنج (۵ رقم سمت چپ کدپستی) در منبع ذکر شده در پایین همین برگه قابل دسترسی می‌باشد، ذکر این اطلاعات در اینجا فقط به منظور آشنایی کاربران گرامی به منظور ارسال پیامک به تفکیک کدپستی برای مناطق مختلف استان‌ها بوده و هیچ کاربرد دیگری ندارد.

بردسکن: ۹۶۸۱۱ تا ۹۶۸۹۱
تایباد: ۹۵۹۱۱ تا ۹۵۹۹۱
تربت جام: ۹۵۷۱۱ تا ۹۵۸۹۱
تربت حیدریه: ۹۵۱۳۱ تا ۹۵۵۹۱
چناران: ۹۳۶۱۱ تا ۹۳۶۹۱
خلیل آباد: ۹۶۷۵۱ تا ۹۶۷۸۱
خواف: ۹۵۶۱۱ تا ۹۵۶۹۱
درگز: ۹۴۹۱۱ تا ۹۴۹۹۱
رشتخوار: ۹۵۴۱۱ تا ۹۵۴۸۱
سبزوار: ۹۶۱۳۱ تا ۹۶۵۹۱
سرخس: ۹۳۸۱۱ تا ۹۳۸۹۱
فریمان: ۹۳۹۱۱ تا ۹۳۹۹۱
قوچان: ۹۴۷۱۱ تا ۹۴۸۶۱
کاشمر: ۹۶۷۱۱ تا ۹۶۷۹۱
کلات: ۹۳۷۱۱ تا ۹۴۹۳۱
گناباد: ۹۶۹۱۱ تا ۹۶۹۹۱
مشهد: ۹۱۳۳۱ تا ۹۳۷۸۱
نیشابور: ۹۳۱۳۱ تا ۹۳۴۹۱

اطلاعات استخراج شده از: پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

رنج کدپستی استان‌ها

اردبیلاصفهانایلامآذربایجان شرقیآذربایجان غربی
بوشهرتهران *چهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضوی
خراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستان
فارسقزوینقمکردستانکرمان
کرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستان
مازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد
* فقط شامل کدپستی محله‌های کلانشهر تهران می‌باشد.