رنج کدپستی استان فارس

نقشه استان فارس

نقشه استان فارس

توجه: اطلاعات مربوط به کدپستی مناطق مختلف استان‌ها، فقط بصورت رنج (۵ رقم سمت چپ کدپستی) در منبع ذکر شده در پایین همین برگه قابل دسترسی می‌باشد، ذکر این اطلاعات در اینجا فقط به منظور آشنایی کاربران گرامی به منظور ارسال پیامک به تفکیک کدپستی برای مناطق مختلف استان‌ها بوده و هیچ کاربرد دیگری ندارد.

ارسنجان: ۷۳۷۳۱ تا ۷۳۷۶۱
استهبان: ۷۴۴۶۱ تا ۷۴۵۱۹
اقلید: ۷۳۸۱۱ تا ۷۳۸۹۱
آباده: ۷۳۹۱۱ تا ۷۳۹۹۱
بوانات: ۷۳۷۸۱ تا ۷۳۹۷۱
پاسارگاد: ۷۳۷۴۱ تا ۷۳۷۹۱
جهرم: ۷۴۱۳۱ تا ۷۴۵۹۱
خرمبید: ۷۳۷۵۱ تا ۷۳۹۶۱
خنج: ۷۴۴۳۱ تا ۷۴۴۳۱
داراب: ۷۴۱۱۱ تا ۷۴۸۹۱
زرین دشت: ۷۴۸۱۴ تا ۷۴۸۶۱
سپیدان: ۷۳۶۱۱ تا ۷۳۶۹۱
شیراز: ۷۱۳۳۱ تا ۷۳۴۹۱
فراشبند: ۷۴۷۷۱ تا ۷۴۷۸۱
فسا: ۷۴۶۱۱ تا ۷۴۶۹۱
فیروزآباد: ۷۴۷۱۱ تا ۷۴۷۹۱
قیر و کارزین: ۷۴۷۱۴ تا ۷۴۷۶۱
کازرون: ۷۳۱۱۱ تا ۷۳۳۹۱
لارستان: ۷۴۳۱۱ تا ۷۴۴۱۹
لامرد: ۷۴۳۴۱ تا ۷۴۴۴۱
مرودشت: ۷۳۴۳۱ تا ۷۳۷۷۱
ممسنی: ۷۳۵۱۱ تا ۷۳۵۹۱
مهر: ۷۴۴۱۴ تا ۷۴۴۵۱
نی ریز: ۷۴۹۱۱ تا ۷۴۹۹۱

اطلاعات استخراج شده از: پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

رنج کدپستی استان‌ها

اردبیلاصفهانایلامآذربایجان شرقیآذربایجان غربی
بوشهرتهران *چهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضوی
خراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستان
فارسقزوینقمکردستانکرمان
کرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستان
مازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد
* فقط شامل کدپستی محله‌های کلانشهر تهران می‌باشد.