رنج کدپستی استان گلستان

نقشه استان گلستان

نقشه استان گلستان

توجه: اطلاعات مربوط به کدپستی مناطق مختلف استان‌ها، فقط بصورت رنج (۵ رقم سمت چپ کدپستی) در منبع ذکر شده در پایین همین برگه قابل دسترسی می‌باشد، ذکر این اطلاعات در اینجا فقط به منظور آشنایی کاربران گرامی به منظور ارسال پیامک به تفکیک کدپستی برای مناطق مختلف استان‌ها بوده و هیچ کاربرد دیگری ندارد.

آزاد شهر: ۴۹۶۱۱ تا ۴۹۶۷۱
آق قلا: ۴۹۳۱۱ تا ۴۹۳۹۱
بندر گز: ۴۸۷۱۱ تا ۴۸۷۹۱
ترکمن: ۴۸۹۱۱ تا ۴۸۹۹۱
رامیان: ۴۹۵۱۱ تا ۴۹۶۸۱
علی آباد: ۴۹۴۱۱ تا ۴۹۴۹۱
کردکوی: ۴۸۸۱۱ تا ۴۸۸۹۱
کلاله: ۴۹۸۵۱ تا ۴۹۹۹۱
گرگان: ۴۹۱۳۱ تا ۴۹۳۷۱
گنبد کاووس: ۴۹۶۹۱ تا ۴۹۷۹۱
مینو دشت: ۴۹۸۱۱ تا ۴۹۸۹۱

اطلاعات استخراج شده از: پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

رنج کدپستی استان‌ها

اردبیلاصفهانایلامآذربایجان شرقیآذربایجان غربی
بوشهرتهران *چهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضوی
خراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستان
فارسقزوینقمکردستانکرمان
کرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستان
مازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد
* فقط شامل کدپستی محله‌های کلانشهر تهران می‌باشد.