کاربردهای سامانه پیامک برتر برای سازمان‌های دولتی و غیردولتی

  • با ارسال یک پیامک اخبار سازمان خود را کوتاه و سریع به مخاطبین موردنظرتان ارسال کنید.
  • پیشنهادات، انتقادات و نظرات مردمی را پیرامون حوزه فعالیت سازمان خود دریافت کنید.
  • برای معرفی ماهیت، زمان و محل برگزاری همایش‌های سازمان خود فراخوان پیامکی ارسال کنید.
  • دیدگاه مخاطبین خود را با برپایی یک نظرسنجی پیامکی بصورت آماری و قابل استناد تحقیق کنید.
  • در مناسبت‌ها و سالگردهای خاص برای مخاطب خود به نام خودش پیامکی را ارسال نمایید.
  • فعالیت‌ها و تغییر و تحولات سازمان را به اطلاع کارکنان خود برسانید.
  • ارتباط کارا و مداوم خود را با مخاطب به طور چشمگیری افزایش دهید.
  • هزینه‌های تماس و خدمت‌رسانی و پشتیبانی خود را با استفاده از فن‌آوری پیامک تا حد زیادی کاهش دهید.
  • و …