کاربردهای سامانه پیامک برتر برای شرکت‌های بازرگانی و تجاری

  • با ارسال یک پیامک خودکار به مشتریان خود، سررسید قرارها، جلسات و یا تاریخ‌های مهم را به ایشان یادآوری کنید.
  • پس از تماس شخصی با دفتر کار شما، پیامک تشکری را برای ایشان به نام خودش ارسال کنید.
  • در نمایشگاه‌ها پس از بازدید مراجعین از غرفه شما، پیامک تشکری را برای ایشان به نام خودش ارسال کنید.
  • در مناسبت‌ها و سالگردهای خاص برای مشتری خود به نام خودش پیامکی را ارسال نمایید.
  • برای مشتریان خود گروهی را ایجاد کرده و به آن‌ها امکان دهید که با ارسال یک عدد خاص در آن عضو شده و از اطلاع‌رسانی‌های آن گروه در آینده بهره‌مند شوند.
  • ارتباط کارا و مداوم خود را با مشتری به طور چشمگیری افزایش دهید.
  • هزینه‌های تماس و خدمت‌رسانی و پشتیبانی خود را با استفاده از فن‌آوری پیامک تا حد زیادی کاهش دهید.
  • و …