کاربردهای سامانه پیامک برتر برای شرکت‌های خدماتی

  • با ارسال یک پیامک خودکار به مشتریان خود، سررسید قرارها، جلسات و یا تاریخ‌های مهم را به ایشان یادآوری کنید.
  • پس از تماس شخصی با دفتر کار شما، پیامک تشکری را برای ایشان به نام خودش ارسال کنید.
  • با ارسال یک پیامک به مشتری خود، وی را از زمان آماده بودن سفارش و یا زمان ارائه خدمت موردنظرش آگاه سازید.
  • در فواصل زمانی مختلف، با ارسال پیامک مشتری خود را از گسترش خدمات شرکت خود و نیز تغییر و تحول و بروزرسانی‌های احتمالی ارائه خدمات و انجام سفارش‌ها آگاه سازید.
  • در مناسبت‌ها و سالگردهای خاص برای مشتری خود به نام خودش پیامکی را ارسال نمایید.
  • ارتباط کارا و مداوم خود را با مشتری به طور چشمگیری افزایش دهید.
  • هزینه‌های تماس و خدمت‌رسانی و پشتیبانی خود را با استفاده از فن‌آوری پیامک تا حد زیادی کاهش دهید.
  • و …