فعال شدن اپراتور ۱۰۰۰

با فعال شدن اپراتور ۱۰۰۰ بر روی سرویس‌های سامانه پیامک برتر، کلیه کاربران گرامی امکان سفارش، ثبت و استفاده از شماره‌های اختصاصی پیامک را با تعداد رقم‌های ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ رقم مطابق با میل و سلیقه خود از این اپراتور خواهند داشت.

شما می‌توانید به منظور ثبت و استفاده از شماره اختصاصی پیامک با سرشماره ۱۰۰۰ مطابق با شماره تلفن همراه و یا ثابت خود درخواست خود را بوسیله بخش تماس با مای وب‌گاه و یا بخش پشتیبانی سامانه پیامک با ما در میان بگذارید.