کاربردهای سامانه پیامک برتر برای مجموعه‌های طراحی و دکور

  • با ارسال یک پیامک خودکار به مشتریان خود، سررسید قرارها، جلسات و یا تاریخ‌های مهم را به ایشان یادآوری کنید.
  • پس از تماس شخصی با دفتر کار شما، پیامک تشکری را برای ایشان به نام خودش ارسال کنید.
  • در مناسبت‌ها و سالگردهای خاص برای مشتری خود به نام خودش پیامکی را ارسال نمایید.
  • به مشتریان خود بوسیله ارتباطشان با سامانه پیامک شما، امکان پیگیری سفارش‌هایشان را بدهید.
  • قرعه‌کشی ترتیب داده و مشتریان خود را در آن شرکت دهید.
  • ارتباط کارا و مداوم خود را با مشتری به طور چشمگیری افزایش دهید.
  • هزینه‌های تماس و خدمت‌رسانی و پشتیبانی خود را با استفاده از فن‌آوری پیامک تا حد زیادی کاهش دهید.
  • و …