کاربردهای سامانه پیامک برتر برای مراکز آموزش عالی

  • با ارسال یک پیامک خودکار به دانشجویان خود، آن‌ها را زمان‌بندی دوره‌های آموزشی آگاه سازید.
  • بوسیله ارسال پیامک به دانشجویان خود در مورد قوانین و مقررات جدید آموزش داده و یا اطلاع‌رسانی نمایید.
  • اعتماد دانشجویان خود را با آموزش و اطلاع‌رسانی در مورد برنامه‌ریزی درسی و آموزشی به مجموعه خود جلب کنید.
  • در مناسبت‌ها و سالگردهای خاص برای دانشجویان خود به نام خودش پیامکی را ارسال نمایید.
  • تغییرات در زمان و محل برگزاری کلاس‌ها و همچنین لغو و استمرار برقراری آن را به ایشان اطلاع‌رسانی کنید.
  • پس از برنامه‌ریزی و اعمال زمان و محل برگزاری امتحان‌های میان‌ترم یا پایان ترم، دانشجویان خود را با ارسال یک پیامک از کم و کیف آن آگاه نمایید.
  • ارتباط کارا و مداوم خود را با دانشجویان به طور چشمگیری افزایش دهید.
  • هزینه‌های تماس و خدمت‌رسانی و پشتیبانی خود را با استفاده از فن‌آوری پیامک تا حد زیادی کاهش دهید.
  • و …